Hãy đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua chương trình doanh nghiệp vì xã hội của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng địa phương và giúp đỡ các tổ chức phi lợi nhuận của Sài Gòn gây quỹ từ thiện. Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với xã hội, chúng tôi đã xây dựng ‘Đề án doanh nghiệp xã hội LGP’ để mang đến cơ hội gây quỹ cho các tổ chức từ thiện, câu lạc bộ xã hội và các nhóm từ thiện, cũng như hỗ trợ một loạt các dự án có ý nghĩa khác trong thành phố.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác mới. Bạn có đang làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận và muốn tham gia Chương trình Doanh nghiệp Xã hội của chúng tôi?

Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi ngay hôm nay nếu bạn là một tổ chức từ thiện có quan tâm đến chương trình hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi luôn lắng nghe các chương trình xã hội mới trong thành phố đang vì chúng đang tích cực cải thiện cộng đồng của chúng ta.

"Chúng tôi hiện đang nhận đơn đăng ký của các nhóm gây quỹ để quyên tiền cho tổ chức từ thiện, tổ chức cộng đồng hoặc câu lạc bộ xã hội của công ty bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào mẫu dưới đây":
Theo dõi bản tin của chúng tôi