Three Trees 50%

Góc nhỏ trên sân thượng được thiết kế vô cùng sáng tạo này chắc chắn sẽ soán ngôi…