LaCantin 50%

Tại đây, Le Bleu-Blanc-Rouge là chỗ ngồi vô cùng thơ mộng và phải được đặt trước để thưởng thức văn hóa ẩm thực của nước Pháp