Điều khoản

Vui lòng ghi nhớ những điều khoản sử dụng sau đây để đảm bảo có thể hưởng quyền lợi tối đa từ thẻ Le Gourmet Pass.

01
HIỆU LỰC, XÁC MINH & CHỦ SỞ HỮU

1.1 Thẻ Le Gourmet có giá trị chỉ khi tất cả các thông tin được yêu cầu ở TRANG 1 được cung cấp một cách chính xác, bao gồm ngày hết hạn, họ và tên của chủ sở hữu, địa chỉ và chữ ký.
1.2 Thẻ chỉ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày mua và được ghi rõ ở mục ngày hết hạn trên trang 1.
1.3 Thông tin trên TRANG 1 của bạn phải là thông tin hợp pháp để tránh trường hợp bị từ chối khi sử dụng dịch vụ.

02
ĐỐI TÁC CUNG CẤP TRẢI NGHIỆM

2.1 Các đối tác tham gia cung cấp trải nghiệm của chúng tôi được chọn lựa cẩn thận để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về thức ăn, dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm và sự đa dạng trong thực đơn.
2.2 Tham gia vào hệ thống Le Gourmet với tư cách là nhà cung cấp trải nghiệm, mỗi doanh nghiệp phải cam kết với chủ thẻ Le Gourmet các điều khoản được ghi rõ trong văn bản này.

03
CHIẾT KHẤU

3.1 Thẻ Le Gourmet cho phép tất cả các chủ thẻ được hưởng phần trăm chiết khấu như đã nêu ở trên trên tổng số tiền trong hóa đơn ăn uống của bạn, không bao gồm đồ uống và thực đơn dành cho trẻ em trừ khi được nêu rõ.
3.2 Thẻ Le Gourmet cho phép chiết khấu lên đến 50% cho tối đa hai người, 40% cho tối đa ba người, 30% cho tối đa bốn người và 20% cho năm hoặc sáu người.

04
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

4.1 Chủ thẻ Le Gourmet phải đặt chỗ trước với nhà cung cấp trải nghiệm để đảm bảo nhà hàng vẫn còn chỗ, và phải báo trước với nhà hàng về ý định sử dụng thẻ Le Gourmet cho bữa ăn của mình.
4.2 Thẻ Le Gourmet chỉ có giá trị cho một lần sử dụng các sản phẩm và dịch vụ áp dụng tại mỗi nhà cung cấp kinh nghiệm, như đã nêu ở trên.
4.3 Sản phẩm / dịch vụ áp dụng đã được nhà cung cấp trải nghiệm ấn định trên thực đơn.
4.4 Khoản chiết khấu sẽ không áp dụng cho các yêu cầu đặc biệt, các món ăn hoặc thực đơn riêng trong ngày, thực đơn dành cho trẻ em hoặc thức uống, trừ khi được nêu rõ.
4.5 Đối với các hoạt động văn hóa, giải trí, khoản chiết khấu có giá trị một lần hoặc vĩnh viễn tùy thuộc từng cơ sở. (Vui lòng xem chi tiết đầy đủ ở cuối trang Hoạt động của chúng tôi).

05
ĐỒ UỐNG ĐI KÈM TỐI THIỂU

Mặc dù mức chiết khấu không dành cho đồ uống, hóa đơn của bạn phải có tối thiểu một loại đồ uống trả tiền cho mỗi người, bao gồm nước ngọt, nước khoáng hoặc đồ uống có cồn, không tính trà và cà phê.

06
SỐ NGƯỜI TRONG BÀN

6.1 Thẻ Le Gourmet không được sử dụng cho chỗ đặt trước với hơn 6 người ăn.
6.2 Chủ thẻ phải đi cùng với ít nhất một người khác. Chủ thẻ sẽ không nhận được khoản chiết khấu nào nếu đi một mình.
6.3 Các khoản chiết khấu sẽ không được kết hợp chung với các loại thẻ khác và chỉ một thẻ Le Gourmet duy nhất được áp dụng chiết khấu trên một hóa đơn, một bàn và / hoặc một chỗ đặt trước. Để tránh nghi ngờ, các chủ thẻ không được cùng lúc xuất trình nhiều hơn hai thẻ Le Gourmet cho mỗi hóa đơn, bàn hoặc chỗ đặt trước.

07
ĐẶT CHỖ VÀ XÁC NHẬN SỬ DỤNG

7.1 Chủ thẻ bắt buộc phải đặt chỗ trước với nhà cung cấp trải nghiệm và thông báo cho họ biết bạn có ý định sử dụng thẻ Le Gourmet.
7.2 Khi đến nơi cung cấp trải nghiệm, chủ thẻ phải xuất trình thẻ Le Gourmet của mình ngay để nhà hàng áp dụng mức chiết khấu ngay trong hóa đơn thanh toán.
7.3 Nếu sau bữa ăn chủ thẻ mới xuất trình thẻ thì nhà cung cấp trải nghiệm sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ thỏa thuận nào để áp dụng mức chiết khấu cho chủ thẻ và bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ hóa đơn.
7.4 Sau khi hóa đơn đã được chiết khấu của chủ thẻ được thanh toán xong, nhà cung cấp trải nghiệm sẽ đóng dấu và ghi chú ngày sử dụng của chủ thẻ để xác nhận rằng thẻ đã được sử dụng và thẻ này sẽ không còn hiệu lực sử dụng với nhà cung cấp trải nghiệm này nữa, trừ khi có quy định riêng ghi rõ trong thẻ Le Gourmet Pass.

08
QUY ĐỊNH NGÀY SỬ DỤNG KHI THẺ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

8.1 Thẻ được áp dụng cho mỗi ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
8.2 Thẻ có thể bị hạn chế sử dụng trong các ngày lễ lớn như các dịp lễ hội, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, Valentine, Giáng sinh, Năm mới và khi nhà cung cấp trải nghiệm tổ chức các dịch vụ hoặc/ và sự kiện đặc biệt của họ. Nếu nhà cung cấp đang áp dụng hạn chế sử dụng thẻ thì chủ thẻ sẽ được thông báo khi đặt chỗ. Vui lòng kiểm tra các hạn chế sử dụng khác trong thẻ Le Gourmet Pass.

09
QUYỀN TỪ CHỐI

9.1 Tất cả các vi phạm Điều khoản Sử dụng này có thể dẫn đến việc từ chối phục vụ và áp dụng chiết khấu.
9.2 Bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có dấu hiệu giả mạo, sửa đổi hoặc lạm dụng thẻ Le Gourmet bao gồm (và không giới hạn) việc in thêm hoặc xóa bỏ các ghi chú trên thẻ sẽ dẫn đến việc hiệu lực của thẻ bị hủy bỏ ngay lập tức.

10
BỒI THƯỜNG

10.1 Như đã đề cập, tất cả các thông tin của chủ thẻ đều phải được cung cấp rõ ràng và chính xác tại thời điểm thông qua; và phải được sửa đổi, bổ sung khi cần mà không cần thông báo. Do vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại phát sinh từ sai sót hoặc thông tin hết hiệu lực.
10.2 Thẻ Le Gourmet là một pháp nhân độc lập. Toàn bộ nhân viên, nhà thầu, chi nhánh và / hoặc các đại lý của Le Gourmet không bị ràng buộc pháp lý hoặc đạo đức đối với bất kỳ đối tác hoặc nhà cung cấp trải nghiệm nào vượt quá trách nhiệm pháp luật hoặc nghĩa vụ trong hợp đồng.
10.3 Ngoài khoản 9.2 ra, thẻ Le Gourmet cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào của đối tác hoặc các nhà cung cấp trải nghiệm, bao gồm (và không giới hạn) các hành động hoặc thiếu sót trong vấn đề cung cấp các dịch vụ, hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ trong hợp đồng của họ.

Bắt đầu hành trình ẩm thực và
tiết kiệm ngay hôm nay với Le Gourmet Pass!

Đặt hàng